HIDRAULIK HD-A su bespepelna, antihabajuća, monogradna hidraulična ulja, mineralne osnove. Namenjena su za upotrebu u stacionarnim hidrauličnim sistemima, koji rade pod umerenim opterećenjima, u opsegu radnih temperatura do 80°C. Prednost ovih ulja je u njihovim poboljšanim antikorozionim svojstvima.

Proizvode se u gradacijama viskoznosti ISO VG: 32, 46, 68, 100. Prednosti HIDRAULIKA HD-A su:

  • Visoka oksidaciona stabilnost
  • Odlične antihabajuće karakteristike
  • Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe
  • Dobre karakteristike filtrabilnosti
  • Brzo odvajanje vode
  • Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4,SRPS ISO 11158,DIN 51524-2,AFNOR NF E 48-603,CETOP RP 91 H,Eaton Vickers,Denison Filterability TP 02100,U.S. Steel,VDMA 24318

Pakovanja: 4L, 10L, 20L,170kg, 180kg, 200L

Tipične karakteristike

 

Karakteristike   Tipična vrednost  
ISO VG 32 46 68 100
Viskoznost na 40oC, mm2/s 32 46 68 100
IV, min. 95 95 95 90
Tačka paljenja, oC, min. 188 196 196 205
Tačka stinjavanja, oC, max. -18 -15 -12 -12
Penušanje, mL/mL, max. 25/0, 50/0, 25/0
Zaštita od rđe, test A i B

Prolazi

Deemulzivnost do 40-37-3, minuti, max. 30 30 30 30
FZG, prolazi stepen 10 10 10 10