GLX BLUE/DEF
DIN V70070
ISO 22241-1
CEFIC (AUS32)

 

GLX BLUE/DEF je neškodljivo sintetičko sredstvo (32.5% rastvor uree u demineralizovanoj vodi). Koristi se kao agens za smanjenje emisije štetnih komponenti izduvnih gasova u SCR (Selektivna katalitička redukcija) sistemima savremenih vozila sa EURO IV, V i VI dizel motorima.

Primarna uloga sredstva je da konvertuje nastale štetne NOx gasove u neškodljvi azot i vodu.

 

Tipične karakteristike

GLX BLUE/DEF
Izgled Bezbojni bistri rastvor
Gustina (20oC), kg/m3 1087 – 1093
Indeks refrakcije, 20 oC 1.3814 – 1.3843
Sadržaj uree, % 31.8 – 33.2
Biuret, % ≤ 0.3
Nečistoće, mg/kg ≤ 20

 

PAKOVANJA: 10L, 1000L