GALAX TRAKTOL HT je mineralno hidraulično – transmisiono ulje namenjeno za podmazivanje visoko opterećene transmisije, diferencijala, hidrauličnih sistema, upravljačkih sistema i hidrostatič kih sklopova koji se koriste u poljoprivrednoj, građevinskoj i industrijskoj mehanizaciji.

Prednosti

  • Smanjeni troškovi eksploatacije
  • Odlična zaštita od habanja
  • Odlična zaštita od rđe i korozije
  • Odlična kompatibilnost sa elastomerima

Zadovoljava specifikacije: Ford M2C-86B; Massey Ferguson M1135; John Deere J 14B/C; IMT; API GL-4

Pakovanja: 4L, 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX TRAKTOL HT
SAE gradacija 80 85W
Izgled Bistra tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 11.0 12.0
Viskoznost (-18oC), mPa-s 9000 9000
Indeks viskoznosti 125
Tačka paljenja, oC 215 220
Tačka stinjavanja, oC -27