GALAX SUPER LONG je monogradno, mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora komercijalnih vozila (kamioni, autobusi, rudarska, građevinska i poljoprivredna mehanizacija), kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako turbo punjenih motora koji rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije.

Prednosti

  • Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
  • Dobra oksidaciona i termička stabilnost i pri najtežim uslovima eksploatacije
  • Niska isparljivost
  • Kompatibilno sa zaptivnim materijalima
  • Sprečava stvaranje taloga i lakova

Zadovoljava specifikacije: API CF/CD/SF

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX SUPER LONG
SAE gradacija 10W
Izgled Bistra tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 5.5
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 200
Tačka stinjavanja, oC -30
TBN, mg KOH/g 6.0