GALAX NANO PLUS je aditiv za motorna ulja koji produžava vek trajanja motornog ulja i u značajnoj meri smanjuje habanje i trenje motora. Zasnovan je na jedinstvenom materijalu nanočestica volfram-disulfida (WS2) rastvorenih u mineralnom ulju SN -500. Može se koristiti u mineralnim, polusintetičkim ili sintetičkim uljima. Za pun efekat preporu
uje se primena 250 mL na 4-5L motornog ulja. Pogodan je za upotrebu kod četvorotaktnih motora sa unutrašnjnim sagorevanjem, dizel i gasnih motora. Primena kod dvotaktnih
motora se ne preporučuje.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od habanja i trenja motora
  • Dobra oksidaciona i termička stabilnost
  • Produžava vek trajanja motornog ulja

Zadovoljava specifikacije:

Pakovanja: 0.25L, 1L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX NANO PLUS
Izgled Tamna-braon smesa
Viskoznost (100oC), mm2/s 10 – 12
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC, min. 220
Tačka stinjavanja, oC -7