GALAX HURRICANE

MAN Diesel & Turbo 2T; WARTSILA 2T; MHI 2T

GALAX HURRICANE je brodsko ulje specijalno formulisano za podmazivanje cilindara sporohodnih dvotaktnih brodskih dizel motora. GALAX HURRICANE 40 upotrebljava se za podmazivanje brodskih motora koji koriste teško gorivo sa niskim sadržajem sumpora. GALAX HURRICANE 70 primenjuje se za podmazivanje brodskih motora koji koriste teško gorivo sa visokim sadržajem sumpora. GALAX HURRICANE 80 koristi se za podmazivanje brodskih motora gde se zahteva izuzetna pouzdanost.

 

Tipične karakteristike

GALAX HURRICANE 40 70 80
SAE gradacija 50 50 50
Izgled Bistra tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 20 20 20
Tačka paljenja, oC >240 >240 >240
Tačka stinjavanja, oC -13 -13 -13
TBN, mg KOH/g 40 70 80

Pakovanje: 10L, 200L.