GALAX DL 40 specijalno mineralno motorno ulje, bez cinka, namenjeno za podmazivanje dvotaktnih dizel motora železničkih lokomotiva, koji imaju ugrađene ležajeve osovinica klipova od legure srebra. Formulacija atestirana od: EMD GM i GE.
Proizvod ne sadrži hlor, što ga čini ekološki prihvatljivim.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od habanja
  • Izvanredna zaštita od stvaranja naslaga u motoru
  • Dobra oksidaciona i termička stabilnost
  • Ne sadrži hlorna jedinjenja

Zadovoljava specifikacije: API CF; LMOA generacija IV/IV Long life/V

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

GALAX DL 40
SAE gradacija 40
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 14.5
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 230
Tačka stinjavanja, oC -20
TBN, mg KOH/g 12