GALAX DL 40 BN 17 specijalno mineralno motorno ulje sa visokim baznim brojem, bez cinka, namenjeno za podmazivanje dvotaktnih dizel motora železničkih lokomotiva, koji imaju ugrađene ležajeve osovinica klipova od legure srebra.
Formulacija atestirana od: EMD GM i GE. Proizvod ne sadrži hlor, što ga čini ekološki prihvatljivim.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od habanja
  • Izvanredna zaštita od stvaranja naslaga u motoru
  • Dobra oksidaciona i termička stabilnost
  • Ne sadrži hlorna jedinjenja

Zadovoljava specifikacije: API CD/CF-2/CF; LMOA generacija V

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

GALAX DL 40 BN 17
SAE gradacija 40
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 15.0
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 230
Tačka stinjavanja, oC -20
TBN, mg KOH/g 17