GALAX DEZINFEKTOL je gotov radni rastvor koji sadrži 0,02% troklozen natrijum-dihidrata. Koristi se u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima uključujući i bolnice: za dezinfekciju površina, predmeta, pribora i opreme koji nisu i koji jesu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje, a sa kojih su prethodno uklonjene nečistoće. Upotrebljava se prebrisavanjem, potapanjem i raspršivanjem.

Prebrisavanje se vrši krpom ili tkaninom koja je dovoljno natopljena biocidnim proizvodom kako bi površine ostale vlažne za delovanje biocidnog proizvoda od 3 minuta. Nije potrebno ispirati.

Dezinfekcija posuđa i pribora za jelo i piće: posuđe koje je prethodno oprano i čisto potopiti u rastvor dezinficijensa i ostaviti da stoji 3 minuta. Posle toga nije potrebno isprati vodom.

Kod primene dezinficijensa raspršivanjem: biocidni proizvod raspršiti po površinama koje treba dezinfikovati. Površine treba da ostanu vlažne tokom 3 minuta. Nije potrebno ispirati.

Proizvod se ne razblažuje i spreman je za upotrebu.

Prednosti GALAX DEZINFEKTOL-a:
▪ Ima širok spektar antimikrobnog delovanja
▪ Jednostavno i bezbedno rukovanje
▪ Ekološki prihvatljiv
▪ Izuzetno delotvoran na gram pozitivne i gram negativne bakterije

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži.
Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L, 2L, 5L
Limene bačve: ne
IBC kontejneri: 1000L
Rinfuz: ne