GALAX DESTILOVANA VODA je voda dobijena postupkom demineralizacije kojom su uklonjeni svi rastvoreni gasovi, soli, kiseline i baze, talozi soli metala i neki metalnih oksida, kao i neke rastvorene organske materije. Namenjena je za punjenje i dolivanje u akumulatorima, u rashladnim sistemima vozila, za pegle, inhalatore i svuda gde se zahteva upotreba demineralizovane vode. U industriji se koristi za napajanje kotlova.

Prednosti

  • Ne sadrži soli metala, metalnih oksida i neke rastvorene organske materije

Zadovoljava specifikacije: SRPS M.E2.011

Pakovanja: 1L.

Tipične karakteristike

GALAX DESTILOVANA VODA
Izgled Bistra, bezbojna tečnost
pH (20oC) 7.0
Provodljivost 5.0
UT, odH 0.00 – 0.05