GALAX BIOTESTEROL je biorazgradljivo ulje, namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera svih tipova. Proizvedeno je na bazi repičinog ulja, uz dodatak funkcionalnih aditiva, koji štite lance motornih testera od habanja i pojave rđe i korozije. Ne koristi se za podmazivanje motora testera. Za tu svrhu se preporučuje GALAX DITAKTOL ULTRA.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od pojave rđe i korozije
  • Efikasna zaštita od habanja
  • Dobra prionljivost
  • Biorazgradljiv proizvod

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-1 (L-AC)

Pakovanja: 1L, 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX BIOTESTEROL
Izgled Bistro smeđe ulje
Gustina (15oC),kg/m3 920
Viskoznost (100oC), mm2/s 85
Indeks viskoznosti 200
Tačka paljenja, oC 250
Tačka stinjavanja, oC -25