GALAX AUTO MAST 2G je litijumska mast, sa dodatkom grafita određenog granulometrijskog sastava i EP aditiva. Koristi se za podmazivanje kliznih ležaja i drugih mašinskih sklopova koji rade pri malim brzinama i visokim pritiscima, kao i za podmazivanje opterećenih zupčanika i gibnjeva motornih vozila. Koristi se u oblasti radnih temperatura od –30 oC do 120 oC.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Visoke performanse u uslovima visokih pritisaka, udarnih opterećenja i malih brzina
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Odlična mehanička stabilnost
  • Veoma je pogodna za upotrebu na niskim temperaturama
  • Može se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743/9; ISO L-XCCEB2; SRPS B.H0.661

Pakovanja: 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

GALAX AUTO MAST 2G
NLGI gradacija 2
Izgled Crna mast
Tačka kapljanja,oC 180
Oksidaciona stabilnost, kPa 35
Ispirljivost na 98.9 oC 15
Sadržaj grafita, % 4.5