EFEKTOLI su ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vođica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza, kao i vretena za prenos radnog posmaka i umereno opterećenih pužnih prenosnika sa prekidom u radu. Opšte pravilo za primenu EFEKTOLA je da se gradacije VG 32, 46, 68 i 100 koriste za podmazivanje horizontalnih kliznih staza, a VG 100, 150 i 220 za podmazivanje vertikalnih, teško opterećenih kliznih staza.

EFEKTOL 32 je lako ulje koje se koristi u centralnim sistemima za podmazivanje hidrauličnih pumpi i horizontalnih kliznih staza. To je ulje koje istovremeno služi kao hidraulični medijum i ulje za klizne staze.

EFEKTOL 68 je ulje za podmazivanje horizontalnih kliznih staza mašina alatljika, kao i za podmazivanje brusilica Livnice Kikinda.

EFEKTOL 220 je teško ulje za podmazivanje vertikalnih kliznih staza alatnih mašina. Prisustvo adhezionih dodataka sprečava curenje, pa se koristi za podmazivanje vertikalnih kliznih staza.

Prednosti

  • Visoka oksidaciona i termička stabilnost
  • Odlične mazive karakteristike
  • Efikasna zaštita od korozije i rđe
  • Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja
  • Dobra adheziona svojstva
  • Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HG); CINCINNATI MACHINE P53 (VG 32); P47 (VG 68); P50 (VG 220)

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

EFEKTOL
ISO VG 32 46 68 100 150 220
Viskoznost (40oC), mm2/s 32 46 68 100 150 220
Indeks viskoznosti 95 95 95 95 90 90
Tačka paljenja, oC min. 190 200 210 210 220 225
Tačka stinjavanja, oC max. -15 -15 -10 -10 -10 -10