EFEKTOL SWEP 68 je mineralno ulje za podmazivanje kliznih staza i vođica gde su potrebne dodatne EP karakteristike.

Prednosti

  • Visoka oksidaciona i termička stabilnost
  • Odlične mazive karakteristike
  • Efikasna zaštita od korozije i rđe
  • Odlične antihabajuće i EP karakteristike
  • Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja
  • Dobra adheziona svojstva
  • Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-13 (GA); ISO 19378 (GA); Cincinnati Machine P47

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

EFEKTOL SWEP 68
ISO VG 68
Gustina (15oC),kg/m3 880
Viskoznost (40oC), mm2/s 68.5
Indeks viskoznosti 100
Tačka paljenja, oC 220
Tačka stinjavanja, oC -10
FZG test, stepen prolazi 12
Deemulzivnost, (43-37-0) na 54oC, min. 20