AURELIA XT je detergentno ulje specijalno formulisano za podmazivanje glavnih i pomoćnih dizel motora svih tipova i snaga, srednjeg broja obrtaja koji rade na teška goriva sa vrlo visokim sadržajem sumpora, gde je potrebna znatna sigurnost motora. Može da se koristi za podmazivanje ležajeva, statvenih cevi i reduktorskih zupčanika.

Prednosti

  • Odlična termička stabilnost
  • Odlične detergentne osobine na visokim temperaturama
  • Odlične disperzantne osobine na niskim temperaturama

Zadovoljava specifikacije: API CF, kao i zahteve vodećih svetskih proizvođača dizel motora

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

AURELIA XT 3040 4040
SAE gradacija 30 40
Viskoznost (100oC), mm2/s 12.0 14.0
Tačka paljenja, oC >220 >230
Tačka stinjavanja, oC -15 -12
TBN 40, mg KOH/g 40 30