ATLANTA MARINE D je alkalno i detergentno sistemsko ulje za motore sa ukrsnom glavom malog broja obrtaja. Alkalnost je potrebna da neutrališe sve kiseline prisutne u sistemu, dok detergentnost održava čistoću sistema. Može da se koristi i za podmazivanje statvenih cevi (SIMPLEX i WAUKESHA) i njihovih ležajeva, srednje opterećenih zupčanika i nekih tipova vazdušnih kompresora.

Prednosti

  • Visok nivo detergenata i disperzanata osigurava čistoću kartera i klipa
  • Obezbeđuje dugotrajno podmazivanje zahvaljujući stabilnom nivou TBN-a kao i termičkoj otpornosti aditiva
  • Dobre antioksidacione karakteristike
  • Odlična zaštita protiv dejstva rđe i korozije
  • Lako i pouzdano se odvaja od vode brodskom centrifugom (deemulzivnost)
  • Izdržava visoke pritiske u ležajevima
  • Dobre antihabajuće osobine: mazivo prolazi deseti stepen FZG testa
  • Kompatibilnost sa svim gumenim zaptivkama
  • Visoka otpornost ka penušanju

Zadovoljava specifikacije: Proizvođači brodskih dizel motora, su dali odobrenje za primenu ATLANTA MARINE D 3005 i 4005. ATLANTA MARINE D, ima sve specifične karakteristike i kvalitete neophodne za karterska ulja i u skladu je sa zahtevima svih proizvođača brodskih dizel motora.

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

ATLANTA MARINE D 3005 4005
SAE gradacija 30 40
Viskoznost (100oC), mm2/s 11.5 14.7
Tačka paljenja, oC 240 250
Tačka stinjavanja, oC -9 -9
TBN, mg KOH/g 5 5
FZG Test A/8, 3/90oC, prolazi stepen 10 10