AT – 4 je sintetska (nenaftna) kočna tečnost. Upotrebljava se u hidrauličnim prenosnim mehanizmima za kočenje i hidrauličnim komandama spojnica motornih vozila u skladu sa preporukama njihovih proizvođača i navedenim specifikacijama kvaliteta.

Prednosti

  • Povećana pouzdanost kočenja u svim uslovima
  • Dobra zaštita kočnog sistema
  • Strogo kontrolisan kvalitet

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 4925, SAE J 1704, FMVSS 116 / DOT 4

Pakovanja: 0.25L, 0.5L, 210kg.

Tipične karakteristike

AT – 4
Viskoznost (100oC), mm2/s 1.5
Viskoznost (-40oC), mm2/s 1800
Tačka ključanja, oC 230
Vlažna tačka ključanja, oC 155
pH vrednost 7 – 11.5