AT – 2 je sintetska (nenaftna) kočna tečnost. Upotrebljava se u hidrauličnim prenosnim mehanizmima za kočenje i hidrauličnim komandama spojnica motornih vozila u skladu sa preporukama njihovih proizvođača i navedenim specifikacijama kvaliteta.

Prednosti

  • Pouzdanost kočenja u svim uslovima
  • Dobra zaštita kočnog sistema
  • Strogo kontrolisan kvalitet

Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.100 tip 1; FMVSS 116 DOT 3; SAE J 1703; ISO 4925 Class 3

Pakovanja: 0.25L, 0.5L, 210kg.

Tipične karakteristike

AT – 2
Viskoznost (100oC), mm2/s 1.5
Viskoznost (-40oC), mm2/s 1500
Tačka ključanja, oC 205
Vlažna tačka ključanja, oC 140
pH vrednost 7 – 11.5