ALKOSTIK je visokotemperaturno, adhezivno mazivo na bazi aluminijumske kompleksne masti. Koristi se za podmazivanje otvorenih reduktora, zupčanika velikih promera i malih obrtnih brzina u oblasti temperatura od –30oC do 160oC.

Najveću primenu ima kod sklopova rotacionih peći, cementnih mlinova, kružnih transportera i sl. Pored ove osnovne namene, odlične rezultate pokazuje u podmazivanju čeličnih užadi i lanaca na povišenim temperaturama i u prisustvu vlage, morske vode i nečistoća.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Dobra otpornost na dejstvo vode i korozije
  • Mogu se koristiti u prisustvu vlage, morske vode i mehaničkih nečistoća

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743/9; ISO L-XCEEB; interna

Pakovanja: 15kg (ALKOSTIK 100, 400), 170kg.

Tipične karakteristike

ALKOSTIK
NLGI gradacija 0 1 2 3
Izgled Crna Mast
Sadržaj grafita, % 19
Tačka kapanja,oC 120 130 140 150
Sila svarivanja, N 400