ALKOMA je aluminijumska kompleksna mast sa dodatkom antioksidacionih i antikorozionih aditiva. Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva kao i srednje opterećenih mašinskih sklopova. Posebno je pogodna za korišćenje u prisustvu vode ili vodene pare. Zbog izuzetne trajnosti koristi se i za trajno podmazivanje ležajeva, tj. jedno punjenje podmazuje ležaj dok isti traje.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Dobre reološke osobine
  • Dug vek eksploatacije
  • Širok spektar primene
  • Mogu se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare

Zadovoljava specifikacije: SRPS/ISO 6743/9; ISO L-XCFHA

Pakovanja: 0.6kg, 4kg, 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

ALKOMA
NGLI gradacija 0 1 2 3
Izgled Žuta mast
Oksidaciona stabilnost, kPa 29
Tačka kapljanja,oC 200 210 220 150
Promena pen., nakon valjanja, % 7 8 10 12