1. Šta je motorno ulje?

Motorno ulje predstavlja smešu visokokvalitetnih baznih ulja(mineralne ili sintetske osnove) i aditiva. Učešće aditiva u gotovom proizvodu kreće se od 5% do 30%. Uloga aditiva je da poboljšaju postojeće karakteristike baznih ulja i da mu daju nove.

2. Da li je preporučljivo mešanje mineralnih i sintetskih motornih ulja?

Mešanje mineralnih i sintetskih motornih ulja nije preporučljivo, jer može da dođe do hemijskih reakcija koje prouzrokuju promene fizičko-hemijskih karakteristika ulja(želatinasta masa).

3. Koji su kriterijumi za pravilan izbor ulja?

Preporuke proizvođača motora i opreme, preporuke proizvođača maziva, tehničko stanje motora i starosno doba motora.

4. Koji je period izmene uljnih punjenja?

Period izmene uljnih punjenja uslovljen je zahtevima proizvođača motora, osim za starije motore gde period izmene mogu predložiti i proizvođači maziva.

5. Šta znači SAE oznaka na kantici i šta su monogradna a šta multigradna ulja?

Svetski najznačajnija i najčešće korišćena klasifikacija je SAE J300 ( Udruženje američkih automobilskih inženjera) za motorna ulja koja označava viskozne gradacije. Monogradna ulja koja se koriste samo zimi nose oznaku SAE (0W,5W,10W…) a ona koja se koriste samo leti nose oznaku SAE (30,40,50..) Multigradna ulja, su kvalitetnija ulja kod kojih je promena viskoznosti sa temperaturom manje izražena, koriste se čitave godine i nose oznaku SAE (10W-30, SAE 15W-40 …).

6. Šta su specifikacije motornih ulja?

Kvalitet motornih ulja definisan je specifikacijama udruženja proizvođača maziva(evropsko udruženje ACEA i američko udruženje API), kao i specifikacijama poizvođača vozila kao što su: Daimler-Chrysler(MB), BMW, VOLVO, MAN, PORSCHE itd.

7. Kako da znam koje ulje je kvalitetno?

Preporuka je da se ulje kupuje od renomiranog proizvođača(primer:Rafinerija nafte Beograd) na prodajnim objektima koji su ovlašćeni za promet maziva(primer: pumpe Jugopetrola)

8. Koje su funkcije antifriza-KORSANTINA?

Osnovna funkcija KORSANTN-a je da odvodi toplotu koja se stvara prilikom sagorevanja goriva u motoru, štiti delove motora od korozije i osigurava rad motora na niskih temperatura.

9. Da li smerm KORSANTIN 100 razblažiti "česmenskom vodom"?

Česmenska voda sadrži razne rastvorene gasove, soli, kao i neke rastvorene organske materije koje mogu nepovoljno da utiču na funkciju KORSANTIN-a, pa prema tome nije poželjno KORSANTIN 100 razblažiti česmenskom vodom.

10. Šta da koristim za pranje vetrobranskog stakla?

U letnjem periodu koristiti GALAX PERKO LETNJI, dok u zimskom periodu koristiti GALAX PERKO ZIMSKI.