Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja
3. Pravilnik o radnoj disciplini, radnim obavezama i ponašanju zaposlenih

Pravilnik o radnoj disciplini, radnim obavezama i ponašanju zaposlenih

Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd

Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd

Kolektivni ugovor kod poslodavca Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd

Kolektivni ugovor kod poslodavca Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd